Kouzlo elegantních očí

Uživatel: Přihlásit

Aglaja podporuje

Neurorehabilitace pro Terezku

Terezka se narodila jako zdravé dítě. Byla veselá a čilá, běhala, tancovala. V 7 letech začala najednou zakopávat, vtáčet špičky dolních končetin dovnitř, začala stáčet kolena k sobě, našlapovat jen na špičky a padat. Propuklo u ní vrozené neurologické onemocnění, diagnostikované jako spinocereberální ataxie. Dnes po 14 měsících je Terezka držitelkou průkazu ztp/p (3. st. invalidity) a bez pomůcek jako jsou francouzské hole nebo speciální kočár (náhrada invalidního vozíku) se dnes už neobejde. Mentálně je Terezka úplně v pořádku. Díky pomoci osobní asistentky může navštěvovat původní základní školu a pokračovat ve výuce s kolektivem dětí, které zná. Jediným způsobem léčby, je momentálně pravidelná rehabilitace, která má zabránit zkracování šlach a ochabování svalstva. Kromě běžných rehabilitačních praktik byla Terezce doporučena speciální rehabilitace therasuit.

Jedná se o špičkovou rehabilitaci, jejímž nosným prvkem je speciální oblek Therasuit, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.​​​​​​​​​ Cvičební UEU Box nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.​​​​​ Systém spider usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je stanovený pro pacienta na základě jeho​ individuálních potřeb.​​​​ Během intenzivní rehabilitace dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením. Cena měsíční rehabilitace je 38 500 Kč. Po 2 měsících by se měla léčba pravidelně opakovat. Problémem je, že tuto rehabilitaci v současnosti nehradí zdravotní pojištťovna, rodiče ji musí hradit ze svého. Terezka žije v Liberci, kde tuto službu nabízí firma SAREMA Liberec s.r.o. Na první neurorehabilitaci nastupuje 4. 1. 2016.

Pokud máte chuť a možnost pomoci jakoukoliv částkou, děkujeme vám.

Terezka s maminkou

• Pro financování neurorehabilitace byl zřízen speciální účet: 206713022/0600.

• Variabilní symbol pro dar je 678.

• Dar je pro podnikatele odčitatelnou daňovou položkou: pro fyzické osoby nad 1 000 Kč podle §15 odst. 1, u právnických osob nad 2 000 Kč podle §20 odst. 8 (darovací smlouvu vám na vyžádání zašleme).

Kontakt: Lucie Slavíková, tel.: 777 634 929, e-mail: lucinkaledvinka@seznam.cz

Terezka při cvičení Therasuitu.

Začíná se zahřátím svalů (přikladají se vaky s horkou rašelinou), poté se provádí neuromobilizace velkých kloubů (2 různé intenzity a rychlosti tlaku na kloub, jedna k relaxaci kloubu a druhá ke stimulaci kloubu ), poté následuje posilování partií břišních svalů, celého pánevního pletence a svalů na nohách.

Na závěr cvičení se oblékne "kosmo" obleček a nacvičuje se správné držení celého těla. Postupně se přechází až k nácviku stoje a chůze,ale na to je ještě brzo, nebudeme předbíhat...

Moc všem děkujeme za podporu a pomoc při shánění prostředků. Nezúčastněným se pokroky zdají zatím malé, ale pro nás jsou ohromné. Maminka Lucie a Terezka

Aglaja podporuje
Branická 1814/159A, 147 00 Praha 4 | zelená linka +420 800 176 255 | tel.: +420 246 052 404 | e-mail: info@aglaja.cz | obchodní podmínky | | design graphico © 2011