Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Všeobecná ustanovení

Před objednáním zboží z internetového obchodu(dále jen e-shop) aglaja.cz/eshop je zákazník povinen se seznámit s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že si podmínky přečetl a souhlasí s nimi. Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení závazné objednávky (osobou starší 18 let) prostřednictvím e-shopu aglaja.cz.

II. Ceny

Na zboží zakoupené v e-shopu poskytuje prodávající 5% slevu z ceny bez DPH. Sleva se nevztahuje na kolekci Blac, Bellinger, Lamarca, Caroline Abram a Talla na zlevněné zboží se slevou vyšší než 5 %.

Pro obchody uskutečněné v eurech je interně stanoven kurs pro přepočet cen bez DPH v kursu 1 € = 24 CZK

III. Platba a dodání zboží

Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím České pošty nebo spediční firmou P4S ( Fénix).

Možnosti platby jsou následující:

  1. Dobírkou, zboží zaplatíte při převzetí + 149,- Kč za poštovné a balné.

  2. Spedice „Fenix“, cena za poštovné 70,- Kč bez DPH, balné zdarma.

  3. Při objednávce nad 10 ks brýlových obrub nebo slunečních brýlí nebo při objednávce nad 10.000,- Kč bez DPH – poštovné a balné zdarma.

Máte-li zájem zaslat zboží do zahraničí, prosím, kontaktujte nás na info@aglaja.cz.

Dodací lhůta je 1-14 pracovních dní. Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností neneseme zodpovědnost.

Vyplňte správně údaje do objednávkového formuláře, ať Vám můžeme zboží včas a řádně doručit.

IV. Ochrana osobních údajů

Při registraci a potvrzením objednávky zákazník poskytuje souhlas ke zpracování poskytnutých údajů. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Toto se nevztahuje na poskytnutí údajů přepravním společnostem. Provozovatel e-shopu aglaja.cz/eshop si vyhrazuje právo zasílat na poskytnutý e-mail informace o novém zboží či aktuální akci. Pokud si informace nebude zákazník přát, budeme to respektovat.

V. Záruka a reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným používáním či skladováním výrobku. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat doklad o koupi, zaplacení a dodání zboží. Kupující je povinen vrátit zboží v původním nepoškozeném obalu (pouzdro, plastový sáček s kódem apod.).

Provozovatel e-shopu aglaja.cz/eshop stanovuje pro případ reklamace výrobních vad následující: V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte na info@aglaja.cz.

Do e-mailu vepište reklamační sdělení obsahující:

Předmět: Reklamace a č.faktury

Obsah: jméno, adresa, kontakt, popis reklamace.

Pokud je to možné, vyfoťte vadu na zboží a foto vložte do přílohy.

Na Vaši reklamaci odpovíme do 72 hodin (víkendy a svátky se nezapočítávají) a doporučíme další postup.

Dle toho pak zboží zašlete pojištěné jako doporučený obchodní balík (ne na dobírku) na adresu:

Do zásilky přiložte reklamační sdělení (obsah emailu) a originál doklad o koupi zboží.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení Vašeho sdělení a zboží.

Hovorné na tel.č.: +420 775 299 525 (pro sms) je účtováno dle ceníku společnosti Vodafone Czech Republic a.s. nebo Vašeho operátora. Je možné využít bezplatnou linku: 800176255.

 
VI. Odstoupení od smlouvy

V případě, že by během objednávky došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny, a tím změně cen dodavatele, vyhrazujeme si právo cenu zboží změnit. V takovém případě kupujícího neprodleně kontaktujeme. Kupující má následně možnost přistoupit na změnu ceny objednaného zboží nebo objednávku stornovat. Tyto případné změny budou oboustraně potvrzeny e-mailem. U platby předem jsou v takovém případě zákazníkovi vráceny peníze za objednané zboží v plné výši na jeho účet, a to do 14 pracovních dní od vyrozumění.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas.

O takové situaci je zákazník vyrozuměn neprodleně e-mailem či telefonicky.

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (netýká se IČO). V případě, že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení následujících podmínek:

- neprodleně nás kontaktujte na info@aglaja.cz

- do e-mailu vepište:
Předmět: Odstoupení od smlouvy a č. Faktury
Obsah: jméno, adresa, kontakt, datum nákupu

Zboží musí být:
- nepoškozené
- nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno ve speciálním obalu
- v původním obalu se všemi etiketami od výrobce
- s kompletním příslušenstvím se kterým bylo dodáno
- se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány
- vráceno v termínu, do 14 dní od převzetí zboží

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží (nikoli za poštovné)zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud jednáním kupujícího vznikne prodávajícmu škoda ve smyslu §55 odst.1, je kupující povinen tuto škodu uhradit(např.poškozené zboží, neúplný obsah atd.). V případě nesplnění některé z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

VII. Práva a povinnosti
Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.

5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.

6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

7. Dodavatel (Aglaja) si v souladu s § 1933 odst. 1 občanského zákoníku vyhrazuje toto právo: Je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.

4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

VIII. Kontakt na provozovatele

Provozovatel internetového obchodu aglaja.cz/eshop
Aglaja s.r.o.
Pod Lysinami 470/17
147 00 Praha 4
IČO: 25765469
DIČ: CZ25765469
e-mail: info@aglaja.cz
mobil: 775 299 525

Pro vratky zboží použijte, prosím, adresu:
Aglaja s.r.o., Branická 1814/159a, 147 00 PRaha 4

Provozovatel je plátcem DPH.

Příjemný nákup na www.aglaja.cz/eshop