Vernostný program

Podmienky Vernostného programu

  1. Zákazník štandardne využíva dohodnutý Vernostný program, ktorý sa týka objednávok uzavretých s obchodným zástupcom spoločnosti. E-shop objednávky bonusové body negenerujú.

  2. Na základe dohodnutého Vernostného programu sa z každej objednávky, uzatvorenej s obchodným zástupcom, na základe jej hodnoty bez DPH, druhu objednaného tovaru a rýchlosti uhradenia faktúry výška bonusu vyjadrená v bonusových bodoch.

    - Bližšie špecifikácie Vernostného programu k dispozícii u príslušného obchodného zástupcu, prípadne nás kontaktujte telefonicky na tel.č. 775299525 alebo emailom: info@aglaja.cz.

  3. Bonus sa načíta na zákaznícky účet vedený dodávateľom po splnení podmienok.

  4. Bonusové body je možné z účtu čerpať na nasledujúce objednávky.

  5. Pri nedodržaní dohodnutej splatnosti faktúry, nárok na bonus z objednávky zaniká.
Žiadna položka