Věrnostní program

Podmínky Věrnostního programu 

  1. Zákazník standardně využívá sjednaný Věrnostní program, který se týká objednávek uzavřených s obchodním zástupcem společnosti. E - shop objednávky bonusové body negenerují.
  2. Na základě sjednaného Věrnostního programu  se z každé objednávky, uzavřené s obchodním zástupcem, na základě její hodnoty bez DPH, druhu objednaného zboží a rychlosti uhrazení faktury výše bonusu vyjádřená v bonusových bodech.

     - Bližší specifikace Věrnostního programu k dispozici u příslušného obchodního zástupce, případně nás kontaktujte telefonicky na tel.č. 775299525 nebo emailem: info@aglaja.cz.

  3. Bonus se načítá na zákaznický účet vedený dodavatelem po splnění podmínek.

  4. Bonusové body lze z účtu čerpat na následující objednávky.

  5. Při nedodržení sjednané splatnosti faktury, nárok na bonus z objednávky zaniká.
Žádná položka